Wij zijn Botte Pech

 

Wij zijn 
Botte Pech

geboren in ziek zijn
gevoed door elkaar
gegroeid door kwetsbaarheid

Botte Pech

over grenzen heen stappen
leven in het hier en nu
geen belemmering
vrij inzicht, zonder oordeel

Botte Pech

’n boodschap als gift
dialoog ter verbinding
nieuwe perspectieven geboren

Botte Pech

betekenisvol
vriendschap