Nieuwsbrief Oktober 2017

 

Botte Pech wederom genomineerd
Botte Pech is uitgenodigd om op 19 oktober as. tijdens het 7e Amsterdam Symposium on Palliative Care een presentatie te geven. In de categorie ‘Impact’ is Botte Pech uit meerdere inzendingen genomineerd voor de jaarprijs palliatieve zorg van het expertisecentrum VUmc te Amsterdam. Na de presentatie horen wij direct of we de gelukkige winnaar zijn van deze prestigieuze prijs die bestaat uit een oorkonde, een bedrag van €2000,00 en een inschrijving voor het volgende congres van the European Association of Palliative Care in Bern, Zwitserland. Spannend, apetrots en we gaan heel erg ons best doen. We houden u op de hoogte!

Website Botte Pech vernieuwd
Wat eens begonnen is als een mooi en waardevol project, ontwikkelt zich verder en verder. Naast het spelen van de voorstelling, faciliteert Botte Pech ook een dialoog met haar publiek. Het is onze ambitie om moeilijk bespreekbare, maar betekenisvolle onderwerpen rondom kanker en ongeneeslijk ziek zijn in een dialoog aan de orde te laten komen. We hebben prachtige feedback gekregen op Botte Pech. Gevangen in mooie testimonials, kunt u deze lezen op onze website.

Noorderlichtprijs voor stichting Hoestie
In de vorige inspiratiepost hebben wij u verteld over onze nominatie voor de Noorderlichtprijs. De stichting Hoestie is de gelukkige winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd! Voor ons deze keer ‘Botte Pech’, maar fantastisch dat het mooie initiatief van Hoestie gewaardeerd wordt; www.hoestie.nl

Blog
Weten, vrezen, hopen.
Lees ons blog!

De toekomst
In 2018 staat er het nodige op stapel voor Botte Pech. We hebben verschillende uitnodigingen ontvangen om op te treden bij o.a. een congres op de internationale dag voor de palliatieve zorg, op een bijeenkomst van het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en voor studenten van het Summa College in Eindhoven. De besprekingen hierover zijn in een afrondende fase. Belangstelling is getoond door andere organisaties. Volop beweging dus.

Oermoment
8-10-2017: N.a.v. een privéverzoek hebben we Botte Pech gespeeld. Een warme, bijzondere en confronterende voorstelling op een eindfeest met als thema ”Herinneringen delen en maken”. Wat n dierbaar oermoment!

Hartelijke groet,
Anita & Marij