Nieuwsbrief April 2017


Op 14 juni 2017 gaat Botte Pech wederom het theater in. In Botte Pech laten we onze eigen kwetsbaarheden zien als mens met een ongeneeslijke ziekte en als familielid, vriendin of zorgprofessional. Verhalen roepen verhalen op. Het is onze ambitie om Botte Pech integer te brengen in een metafoor die iedereen herkent. Dit ontwapent, neemt weerstand weg en nodigt uit om op een heel natuurlijke manier verhalen te delen. De kwetsbaarheid van elke betrokkene, alle twijfels en angst, het rustgevende van troost en de wil en drang om
te leven; thema’s die aan bod komen binnen Botte Pech.

 

 

 

We nodigen u van harte uit om de voorstelling bij te wonen. Kaartjes kunt u bestellen via de website (www.bottepech.nl). Ook een e-mail sturen is mogelijk; info@bottepech.nl. Wij ontmoeten u graag op 14 juni 2017 in het Annatheater, Floreffestraat 21a, 5705 AR te Helmond. Aanvang voorstelling: 20.30 uur.

Blog
Vanuit een houding van ‘we gaan het gewoon doen’ is Botte Pech geboren. Gestart als een dapper project van 2 vriendinnen. We gaan op pad en langzaam maar zeker belanden we in een boeiend proces. We beseffen nu, dat dit proces nog niet ten einde is. Het gaat veel verder. We hebben ons de vraag gesteld; “Wat is de betekenis van Botte Pech in het hier en nu?” Deze vraag nodigt uit tot bezinning en reflectie. Graag willen we met u delen wat we daarbij ervaren en beleven. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees ons eerste blog, met als titel: Waarom? DAAROM!

Scholing
Het is fantastisch om Botte Pech in het theater te spelen, maar het is ook onze wens om Botte Pech meer onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met belangstellende organisaties. We willen verbinding zoeken met zorgprofessionals die werken met mensen die (borst)kanker hebben. Dat doen we – via theater en dialoog – door het gesprek over moeilijk bespreekbare thema’s rondom ongeneeslijk ziek zijn op gang te brengen. Mocht u of uw organisatie geïnteresseerd zijn of kent u organisaties die mogelijk interesse hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Voor informatie: 06 55368648.

Hartelijke groet,
Anita & Marij