Inzicht door gesprek

Botte Pech laat professionals op een diep niveau het gesprek met elkaar aangaan over de impact van ongeneeslijk ziek zijn. Het helpt hen om door de ogen van de patiënt naar zichzelf te kijken en zo nieuwe of diepere inzichten te krijgen. Maar hoe kan een theatervoorstelling dialoog op gang brengen?

 

  • Anita Maas laat in Botte Pech haar eigen kwetsbaarheden zien als mens met een ongeneeslijke ziekte. Ze creëert daarmee voor professionals de veiligheid om hetzelfde te doen. En doordat ze moeilijke thema’s zélf als patiënt aankaart, voelen professionals ‘zich uitgenodigd’ om vrijuit over de taboes te spreken.
  • Botte Pech laat je door de ogen van de patiënt kijken, maar ook door de ogen van de sociale omgeving, verpersoonlijkt door Marij Coolen. Doordat beide perspectieven de ruimte krijgen, voelen professionals zelf ook de ruimte om in het gesprek vrijuit hun perspectief te delen.
  • Verhalen roepen verhalen op. De boodschap van Anita en Marij wordt integer gebracht in een metafoor die iedereen herkent. Dit ontwapent professionals, neemt weerstand weg en nodigt hen op een heel natuurlijke manier uit om hun eigen verhaal te delen.
  • Anita Maas en Marij Coolen zijn beiden ervaren professionals en leidinggevenden binnen de gezondheidszorg. Ze kennen de knelpunten en die gemene deler maakt dat professionals hen snel accepteren als verbindende gespreksleiders.
“Er ontstond een boeiende dialoog. “

– Leonie Soemers – Pen en Potlood